Դասընթացներ
 • Հրուշակագործություն
 • Խոհարարություն
 • Սեղանի ձևավորում և
  ֆուրշետ
 • Ֆլորիստիկա
 • Հարսանեկան ձևավորում
 • Փուչիկներով ձևավորում
 • Հագուստի մոդելավորում
  և կարուձև
 • Վարսահարդարում
 • Դիմահարդարում
 • Մատնահարդարում
 • Կոսմետոլոգիա
 • Թարթիչների լիցք
  թարթիչների և հոնքերի
  լամինացիա
 • Հոնքերի և շուրթերի
  տատուաժ
 • Փոշեդրում և միկրոբլեյդինգ
 • Ես և իմ համայնքը ագրոկրթական դասընթաց
 • Հրուշակագործություն
 • Խոհարարություն
 • Սեղանի ձևավորում և
  ֆուրշետ
 • Ֆլորիստիկա
 • Հարսանեկան ձևավորում
 • Փուչիկներով ձևավորում
 • Հագուստի մոդելավորում
  և կարուձև
 • Վարսահարդարում
 • Դիմահարդարում
 • Մատնահարդարում
 • Կոսմետոլոգիա
 • Թարթիչների լիցք
  թարթիչների և հոնքերի
  լամինացիա
 • Հոնքերի և շուրթերի
  տատուաժ
 • Փոշեդրում և միկրոբլեյդինգ
 • Ես և իմ համայնքը ագրոկրթական դասընթաց
 •  
  Հրուշակագործություն
 • Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում մթերքն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Խոհարարություն
 • Դասընթացի տևողությունը 4 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում մթերքն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի ավարտին ապահովում ենք ռեստորանային համալիրում 2 շաբաթյա պրակտիկայով
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Սեղանի ձևավորում և ֆուրշետ
 • Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում մթերքն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Ֆլորիստիկա
 • Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Հարսանեկան ձևավորում
 • Դասընթացի տևողությունը 1 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է հավաստագիր
 • Փուչիկներով ձևավորում
 • Դասընթացի տևողությունը 1 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է հավաստագիր
 • Հագուստի մոդելավորում և կարուձև
 • Դասընթացի տևողությունը 6 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Վարսահարդարում
 • Դասընթացի տևողությունը 4 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Դիմահարդարում
 • Դասընթացի տևողությունը 2 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերը տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Մատնահարդարում
 • Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 3 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Կոսմետոլոգիա
 • Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերն ու գործիքները տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է դիպլոմ և հավաստագիր
 • Թարթիչների լիցք թարթիչների և հոնքերի լամինացիա
 • Դասընթացի տևողությունը 1 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2-3 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերը տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է հավաստագիր
 • Հոնքերի և շուրթերի տատուաժ
 • Դասընթացի տևողությունը 1 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերը տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է հավաստագիր
 • Փոշեդրում և միկրոբլեյդինգ
 • Դասընթացի տևողությունը 1 ամիս է` շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի ընթացքում նյութերը տրամադրում է կենտրոնը
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է հավաստագիր
 • Ես և իմ համայնքը ագրոկրթական դասընթաց
 • Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է` շաբաթական 2 անգամ, 2 ժամով
 • Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է հավաստագիր
 • © 2023 Լյուսինկա ուսումնական կենտրոն: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: