Պայմաններ և դրույթներ

«Լյուսինկա» ուսումնական կենտրոնի կայքից օգտվելով դուք ընդունում եք սույն Պայմանները և դրույթները․՝

Սույն պայմանները և դրույթները պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության օնսդրությամբ և միջազգային այլ իրավական ակտերով։

© 2023 Լյուսինկա ուսումնական կենտրոն: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: